نحوه خرید داروهای گیاهی نیکوصفت

۱- مبلغ داروهای مورد نیاز  را به شماره کارت زیر واریز کنید

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۴۰۶۱-۶۳۲۸

بانک ملت به نام بهادر بابایی

۲- با شماره های زیر تماس گرفته و شناسه پرداخت و سفارش خود را اعلام فرمایید

۰۲۱-88934662   –   ۰۹۱۲۷۳۶۲۲۵۶